Bioekonomija  je  dio  ambicioznog  plana  Europske  unije  kojim  će  Europa postati prvi ugljično-neutralni kontinent do 2050. godine. Ona podrazumijeva korištenje obnovljivih resursa iz tla i mora u proizvodnji hrane, sirovina i energije. Bioekonomija treba ubrzati održivost EU gospodarstva u pet područja:

-  Osiguranje i zdravstvena ispravnost hrane, 
-  Održivo upravljanje prirodnim resursima, 
-   Smanjivanje ovisnosti o prirodno neobnovljivim resursima, 
-   Ograničenje i prilagodba klimatskim promjenama i 
-    Jačanje globalne konkurentnosti i stvaranje novih radnih mjesta. 

Strategija posebno naglašava cirkularnu ekonomiju. Akcijski plan za bioekonomiju obuhvaća  više konkretnih akcija poput: 
-   Jačanje i povećanje bio sektora otključavanje izvora financiranja i povećanjem tržišta, 
-   Razmještaj lokalnih bioekonomskih aktivnosti diljem cijele Europe, 
-   Razumijevanje ekoloških ograničenja u bioekonomiji,
  -  Donošenje nacionalnih strategija bioekonomije. 

Veličina bioekonomije Europske unije procijenjena je na 2.259 milijardi eura prometa, 621 milijardu eura dodane vrijednosti i 18,7 milijuna zaposlenih osoba u 2015. godini. U Hrvatskoj okosnicu bioekonomije čini „lanac od polja do stola“: proizvodnja biomase za hranu i piće te prerada biomase u industriji hrane, pića i duhanskih proizvoda. Sektori koji zahtijevaju manju radnu produktivnost, poput proizvodnje papira i proizvodnje kemikalija, farmaceutika, plastike i gume iz biomase, nisu dovoljno razvijeni. Vidljiva produktivnost u svim sektorima bioekonomije niža je nego na razini EU-28.