Zeleno savjetovanje Herner

Edukacije u tijeku   Arhivirane vijesti  

Agrookoliš

Agrookoliš predstavlja skup dobrovoljnih mjera u okviru Programa ruralnog razvoja Hrvatske, odnosno plaćanja dodatnih poticaja povezanih sa poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama. Unutar mjere M 10 nalazi se ukupno 16 podmjera čiji je cilj očuvanje prirodnih resursa od negativnih utjecaja  uslijed intenzivne poljoprivredne proizvodnje.

Pročitaj više

Ekološka poljoprivreda

Ekološka je proizvodnja sveobuhvatni sustav upravljanja poljoprivrednim gospodarstvima i proizvodnjom hrane koji ujedinjuje najbolju praksu zaštite okoliša, visoku razinu biološke raznolikosti, očuvanje prirodnih resursa, primjenu visokih standarda za dobrobit životinja i proizvodne metode koje su prikladne s obzirom na to da neki potrošači prednost daju proizvodima proizvedenim uz primjenu prirodnih tvari i procesa

Pročitaj više

NATURA 2000

Europska unija (EU) je 2001. godine postavila ambiciozan cilj zaustavljanja gubitka biološke raznolikosti u Europi do 2010. godine. Dva snažna europska propisa cine temelj politike EU-a kao odgovor na tu obvezu – Direktiva o pticama i Direktiva o staništima. Te direktive zajedno predstavljaju najambiciozniju inicijativu ikada pokrenutu u cilju ocuvanja vrijednih staništa i vrsta diljem svih zemalja clanica EU-a. 

Pročitaj više

Inovacije 
u poljoprivredi

Europsko inovacijsko partnerstvo u poljoprivredi (EIP-AGRI) dio je Europske strategije razvoja. Ova strategija podrazumijeva snažnu prisutnost istraživanja i inovacija. Inovacije i istraživanje provode se interaktivno kroz program Europska partnerstvo za inovacije. 

Pročitaj više

Prilagodba
klimatskim 
promjenama
u poljoprivredi

Europska Komisija je 24. veljače 2021. godine prihvatila EU strategiju prilagodbe na klimatske promjene. Nova strategija postavlja niz pravila kako EU poljoprivreda treba postati otporna na klimatske promjene do 2050. godine. Strategija postavlja četiri cilja prilagodbe:

Pročitaj više

Bioekonomija

Bioekonomija  je  dio  ambicioznog  plana  Europske  unije  kojim  će  Europa postati prvi ugljično-neutralni kontinent do 2050. godine. Ona podrazumijeva korištenje obnovljivih resursa iz tla i mora u proizvodnji hrane, sirovina i energije. Bioekonomija treba ubrzati održivost EU gospodarstva u pet područja:

Pročitaj više